ระบบกล้องวงจรแบบอัจฉริยะ ( Smart IP CCTV )

          ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV นอกจากนำมาใช้งานทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันได้การนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ มากมายเช่น การนับหรือการติดตามคน หรือ รถ การอ่านทะเบียนรถ การจดจำใบหน้าคน การแบ่งเขตห้ามเข้า การขับรถสวนทาง การวัดอุณหภูมิทั้งคนและสิ่งของ การใช้งานรวมกับระบบเสียง และอุปกรณ์อื่นๆมายมาก

          จากภาระกิจที่ระบบกล้องวงจรปิด มีความสำคัญมากขึ้นเราจะต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ที่มาทำงานรวมกันให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และ เสถียรภาพ เช่น ระบบไฟที่มาใช้ต้องสามารถสำรองไฟได้ในกรณีไฟดับ ระบบเครือข่ายต้องมีความเร็วและเสถียรภาพมากที่จะรองรับระบบ และ ระบบจะต้องมีระบบสำรองของ Recorder Server และ Storage ในการณีที่ Main Recording Server ตัวใดตัวเสีย Redundant Recording Server สามารถทำได้ทดแทนกันทันที่ และ Storage ก็เช่นกันที่ต้อง Redundant Storage ไว้ใช้เช่นเดียว และ การออกแบบการบันทึกภาพต้องสามารถบันทึกได้ตลอดแม้ Recording Server หรือ Storage เสีย ข้อมูลไม่มีการสูญหาย

 


ระบบกล้องวงจรแบบอัจฉริยะ ( Smart IP CCTV )

          ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV นอกจากนำมาใช้งานทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันได้การนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ มากมายเช่น การนับหรือการติดตามคน หรือ รถ การอ่านทะเบียนรถ การจดจำใบหน้าคน การแบ่งเขตห้ามเข้า การขับรถสวนทาง การวัดอุณหภูมิทั้งคนและสิ่งของ การใช้งานรวมกับระบบเสียง และอุปกรณ์อื่นๆมายมาก

          จากภาระกิจที่ระบบกล้องวงจรปิด มีความสำคัญมากขึ้นเราจะต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ที่มาทำงานรวมกันให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และ เสถียรภาพ เช่น ระบบไฟที่มาใช้ต้องสามารถสำรองไฟได้ในกรณีไฟดับ ระบบเครือข่ายต้องมีความเร็วและเสถียรภาพมากที่จะรองรับระบบ และ ระบบจะต้องมีระบบสำรองของ Recorder Server และ Storage ในการณีที่ Main Recording Server ตัวใดตัวเสีย Redundant Recording Server สามารถทำได้ทดแทนกันทันที่ และ Storage ก็เช่นกันที่ต้อง Redundant Storage ไว้ใช้เช่นเดียว และ การออกแบบการบันทึกภาพต้องสามารถบันทึกได้ตลอดแม้ Recording Server หรือ Storage เสีย ข้อมูลไม่มีการสูญหาย