ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนจำหน่าย

ระดับ Gold Partner ของ Aruba

UiT ได้เริ่มใช้ Product ของ Aruba ตั้งแต่เป็น 3com จนปัจจุบันรวมเข้ากับ Aruba จึงทำให้ทีมงานวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญ ทั้ง ก่อนการขาย หลังการขาย และ อุปกรณ์สำรอง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนแบบ 24 ชม. 365วัน เราให้ความสำคัญการพัฒนาด้านความรู้ จึงมีการส่ง วิศวกร เข้ารับการอบรมสินค้าจนได้ใบประกาศนียบัตรดังนี้

  และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย HPE ระดับ Silver Partner 

 

และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย HPE ระดับ Silver Partner