ประวัติบริษัทโดยสังเขป

บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชัล เทคโนโลยี จำกัด

( Universal Information Technology Co., ltd. UiT )

ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระเต็ม

 

ดำเนินธุระกิจทางด้าน System Integrator

– ระบบสายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ 

– ระบบ Network   

–  ระบบ Smart Data Center     

– ระบบ Data Security 

– ระบบ CCTV แบบ Failover

– ระบบ HCI 

– ระบบคิวโรงพยาบาล

– ระบบ FTTX

– ระบบ Wifi Outdoor

– ระบบ VoIP / Tele Present

– ระบบ Way Finding

– ระบบบริหารรถเข็นผู้ป่วย

ในโรงพยาบาล

– ระบบเครือข่ายอัตโนมัติ    ( Colorless Ports )

– ระบบแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติ (Dynamic Segmentation)

– รับปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และบริการหลังการขายระบบคอมพิวเตอร์

 

คู่ค้าผลิตภัณฑ์

 

 

ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

– IBM Tivoli Monitoring 

– Junos Security Enablement

– COMSCOPE imVision Support Specialist 

– Huawei Certificate

– Sonic Wall

– Fortinet Network Security Expert

– Axis Professional

– Milestorn Integrtion Technician

– Milestone Design Engineer

– AMP

– Alcatel

– NEXANS

– สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยทำงาน

 

 

 ผลงานบริษัทฯ

– ระบบ Network อาคารศูนย์การแพทย์ รพ.ราชวิถี

– ระบบ Network รพ.ราชวิถี

– ระบบ Network รพ.ราชวิถี2

– การบริการหลังการขาย โรงพยาบาลราชวิถี 

– ระบบ CCTV ศูนย์ฝึกอบรม

บางปะกง

 – ระบบ CCTV โรงไฟฟ้าบางปะกง

– รพ.รามาธิบดี

– รพ.น่าน

– รพ.พระปิ่นเกล้า

– รพ.ในเครือ เกษมราษฏร์

– รพ.ในเครือ ศิครินทร์

– สถาบันประสาทวิทยา

– ศูนย์เลิกบุหรี่แห่งชาติ

– สถาบันราชประชาสมาสัย

– สถานีโทรทัศน์ TPBS

– สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

– บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

– รร.อัสสัมชัญบางนา

 

แผนผังการบริหารงานบริษัทฯ

 

บริษัทฯ ทำงานบนหลักการ

     ถ้าข้อมูลในระบบเครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นเราต้องทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ พร้อมทั้งสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทของท่านต้องตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใช่ข้อมูลบนสมมติฐาน