ระบบบริหารจัดการห้อง Data Center แบบอัจฉริยะ ( Smart Data Center Solution )

          ห้อง Data Center จะประกอบด้วยระบบมากมาย เช่น ระบบ UPS , ระบบ Cooling , ระบบ Fire Alarm , ระบบWater Leak , ระบบ Electrical Power , ระบบEnvironment Condition , ระบบ Access Control , ระบบCCTV, ระบบ IT Performance , ระบบ Capacity Planning

          ซึ่งระบบทั้งหมดเราสามารถให้มันทำงานร่วมกันได้ ด้วยระบบ DCIM แต่ในปัจจุบัน ห้อง Data Center ได้มีระบบสายสัญญาณ ทั้งสาย UTP และ Fiber Optical เป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องต้องจัดการหาเครื่องมือมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการ และ การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

          ทางบริษัทจึงได้มีการต่อเชื่อมระบบ DCIM เข้ากับ ระบบ imVision® ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการระบบ Network ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกัน ได้แก่ ระบบสาย UTP และ Fiber Optical , Server , Core Switch , Distribution Switch , Access Switch , PoE Switch , Fiber Patch Panel , UTP Patch Panel เข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยกร และ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วโดยผ่านระบบ DCIM เพียงระบบเดียว