บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
Universal Information Technology Co.,Ltd.

 

        นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยให้บริการด้าน
1. รับออกแบบและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านระบบ Network ทั้งระบบ
2. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ สาย UTP และ สาย Fiber Optical
3. รับออกแบบ และ รับติดตั้งระบบ Network ทั้งระบบ LAN และ Wireless LAN
4. รับออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบ FFTX
5. รับออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบ Data Security ระบบNAC, Firewall, IPS
6. รับออกแบบ และ ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
7. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ Server Load Balance
8. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ ISP Load Balance
9. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบห้อง Server Room UPS, Raise Floor, Precision Air, Access Door
10. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ IP PBX
11. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ Tele Present
12. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ Video Conference
13. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ War Room
14. รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP CCTV
ให้แก่ โรงพยาบาล, หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัท, โรงงาน, ธนาคาร, สถาบันการศึกษา ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน