MILESTONE 

    เป็น SOFTWARE ในการบริหารจัดการ IP CCTV แบบ Open สามารถที่จะบริหารจัดการ IP CCTV ทุกยี่ห้อที่รองรับมาตราฐาน Onvif และ IP Audio ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการ และ สามารถทำการบริหารจัดการได้แบบรวมศูนย์ เกิดความคล่องตัวในการทำงานได้จริง

วิศวกรของเรา ได้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์จริงจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเราเป็น Milestone Gold Partner

 

MILESTONE 

    เป็น SOFTWARE ในการบริหารจัดการ IP CCTV แบบ Open สามารถที่จะบริหารจัดการ IP CCTV ทุกยี่ห้อที่รองรับมาตราฐาน Onvif และ IP Audio ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการ และ สามารถทำการบริหารจัดการได้แบบรวมศูนย์ เกิดความคล่องตัวในการทำงานได้จริง

วิศวกรของเรา ได้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์จริงจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเราเป็น Milestone Gold Partner