ในอดีตที่ผ่านมาระบบ Recording Server ของ IP Camera ไม่มีระบบ Recording Server Failover ทำให้เมื่อ Recording Server ตัวไหนเสียจะทำให้ระบบบันทึกภาพของ Recording Server ที่ควบคุมกล้องชุดนั้นไม่สามารถบันทึกภาพได้ แต่ปัจจุบัน Milestone ได้ออกแบบระบบ Recording Server Failover มาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดั่งกล่าวทำให้ระบบการบันทึกภาพมีเสถียรมากยิ่งขึ้น