ระบบเครือข่ายไร้สายอัจฉริยะ ( Smart Wifi Network Solution )

          ปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากเพื่อรองรับการเป็น Smart City รองรับนักท่องเที่ยว รองรับความปลอดภัยของคนเมือง รองรับการสื่อสารทางเทคโนโลยี เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสารของอุปกรณ์   Smart Phone ระบบการแสดงผลทางจราจร การสื่อสารของตำรวจ การสื่อสารในรูปแบบระบบไร้สายมากขึ้น           ทางบริษัทฯ มีระบบเครือข่ายไร้สายแบบอัจฉริยะ ( Smart Wifi Network Solution )  ที่สามารถจะรองรับการเติบโตของเมืองที่ไปเป็น เมือง 4.0 ในอนาคต ที่มีทั้งเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ การติดตั้ง และ การบริหารจัดการที่ง่าย

ระบบกล้องวงจรแบบอัจฉริยะ ( Smart IP CCTV )

          ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV นอกจากนำมาใช้งานทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันได้การนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ มากมายเช่น การนับหรือการติดตามคน หรือ รถ การอ่านทะเบียนรถ การจดจำใบหน้าคน การแบ่งเขตห้ามเข้า การขับรถสวนทาง การวัดอุณหภูมิทั้งคนและสิ่งของ การใช้งานรวมกับระบบเสียง และอุปกรณ์อื่นๆมายมาก           จากภาระกิจที่ระบบกล้องวงจรปิด มีความสำคัญมากขึ้นเราจะต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ที่มาทำงานรวมกันให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และ เสถียรภาพ เช่น ระบบไฟที่มาใช้ต้องสามารถสำรองไฟได้ในกรณีไฟดับ ระบบเครือข่ายต้องมีความเร็วและเสถียรภาพมากที่จะรองรับระบบ และ ระบบจะต้องมีระบบสำรองของ Recorder Server และ Storage ในการณีที่ Main Recording Server ตัวใดตัวเสีย Redundant Recording Server สามารถทำได้ทดแทนกันทันที่ และ Storage ก็เช่นกันที่ต้อง Redundant […]