ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ ( Smart Car Park )

          ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ เป็นลานจอดที่นำเอาเทคโนโลยีของ ระบบ IP CCTV มาทำงานใช้แทนระบบเก่า ซึ่งจะทำระบบลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย และ ระบบค้นหาตำแหน่งรถจอด เป็นระบบเดียวกัน ทำให้การดูแลบำรุงรักษา สะดวกมากขึ้น

          ระบบนี้จะเริ่มตั้งแต่ระบบทางเข้าที่จอดรถ ป้ายแสดงว่าชั้นไหนมีที่จอดว่างกี่คัน การนับรถจอดแต่ละชั้น การค้นหาตำแหน่งที่จอดรถ การคิดเงินค่าจอดรถ และ ระบบรักษาความปลอดภัย