ระบบกล้องวงจรแบบอัจฉริยะ ( Smart IP CCTV )

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV นอกจากนำมาใช้งานทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันได้การนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ มากมาย เช่น การนับ หรือการติดตามคน หรือ การอ่านทะเบียนรถ การจดจำใบหน้าคน การแบ่งเขตห้ามเข้า การขับรถสวนทาง การวัดอุณหภูมิทั้งคนและสิ่งของ การใช้งานร่วมกับระบบเสียง และ อุปกรณ์อื่นๆ มายมาก

จากภารกิจที่ระบบกล้องวงจรปิด มีความสำคัญมากขึ้นเราจะต้องมีการออกแบบระบบต่างๆ ที่มาทำงานรวมกันให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และ เสถียรภาพ เช่น ระบบไฟที่มาใช้ ต้องสามารถสำรองไฟได้ในกรณีไฟดับ ระบบเครือข่ายต้องมีความเร็วและเสถียรภาพมากที่จะรองรับระบบ และ จะต้องมีระบบสำรองของ Recorder Server และ Storage ในกรณีที่ Main Recording Server ตัวใดตัวหนึ่งเสีย Redundant Recording Server สามารถทำได้ทดแทนกันทันที และ Storage ก็เช่นกัน ที่ต้อง Redundant Storage ไว้ใช้ เช่นเดียวกัน และ การออกแบบ การบันทึกภาพต้องสามารถบันทึกได้ตลอดแม้ Recording Server หรือ Storage เสีย ข้อมูลก็จะไม่มีการสูญหาย