เดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณท่าเทียบเรือ
ไซต์งาน : โรงไฟฟ้าพระนครใต้