ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

50 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

Tel  : 02-6943101-4

Fax : 026943100

 

ติดต่อฝ่ายขาย 

คุณยุพิน ใจน้อย

Tel : 082-7905242

ID Line : 0827905242

E-mail : yupin_t@uit.co.th

คุณพรพิมล แสงโชติ

Tel : 095-7655558

ID Line : 0957655558

E-mail : pornpimon@uit.co.th

 

ติดต่อแผนกธุรการ 

คุณนารีรัตน์ แจ่มจรัส

Tel : 087-9897050

ID Line : 0879897050

E-mail : nareerat@uit.co.th

 

ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย 

คุณสุณิษา  คงชู

Tel : 090-9694700

ID Line : 0909694700

E-mail : sunisa@uit.co.th

 

การเดินทาง สามารถเข้า google map ตามลิ้งด้านล่าง

https://goo.gl/maps/iAGw5LTBKEDvhs6w9