บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด  ( UiT )

          ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีพนักงาน 40 ท่าน ได้ดำเนินธุรกิจการในการออกแบบ ติดตั้ง  พร้อมบริการหลังการขาย ระบบ Network ทั้ง ระบบ Smart Cabling , ระบบ LAN , ระบบ Wireless LAN ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ระบบ Data Security  ระบบ Smart Data Center , ระบบ Smart Car Park , ระบบ Smart CCTV และ ระบบSmart IPD Ward และ รับงาน MA (Maintenance Service Agreement)  บุคคลกรมีทั้งพนักงานเดินสายสัญญาณ วิศวกรสนับสนุนก่อนการขาย และ วิศวกรสนับสนุนหลังการขาย ที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ HP Aruba , Huawei , Axis , Milestone , Comscope พร้อมทั้งมีเครื่อง Splice , OTDR และเครื่องสอบสาย UTP เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจในบริการ บริษัทฯ มีการให้บริการทั้งแบบ 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง หรือแบบ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เรามีอุปกรณ์สำรองเพื่อให้งานสะดวกและรวดเร็ว

          ลูกค้าที่เราติดตั้งมีดังนี้ โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ,  โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลศิครินทร์และในเครือ , โรงพยาบาลลาดพร้าว , โรงพยาบาลน่าน , สถาบันประสาทวิทยา , สถาบันบำราศนราดูร , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ , สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ( Thai PBS ) เป็นต้น