บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
Universal Information Technology Co.,Ltd.

 

          โดยแรกเริ่ม บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (UiT) ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ รวมทั้งให้บริการในการการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ ติดตั้ง และให้การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทาง บริษัทฯ มีทีมงานทางด้านเทคนิค วิศวกรรม และ ติดตั้ง ที่ความรู้ความชำนาญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มากไปด้วยประสบการณ์ และประสิทธิภาพที่พรั่งพร้อม ด้วยความสามารถความชำนาญในการทำงานที่จะคอยให้คำแนะนำ ในการวางระบบ


          ในปัจจุบัน UiT ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยโครงการต่างๆ ของUiT ที่ได้รับความไว้วางใจได้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง จากบริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออกแบบ, พัฒนาการติดตั้ง, รับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ให้แก่โรงพยาบาล, หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัท, โรงงาน, ธนาคาร, สถาบันการศึกษา ฯลฯ โดยปัจจุบันมีลูกค้าจากกลุ่มต่างๆ ไว้วางใจให้ UiT เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบต่างๆ แล้วกว่า 113 แห่ง 

      
          และเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา UiT ได้ปรับตัว และเพิ่มความหลากหลายของการบริการให้เข้ากับความต้องการทางด้านเทคโนโลยี ที่มีกาเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ร่วมไปถึงการจับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เพื่อส่งมอบริการที่มีคุณภาพ และตรงความความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง UiT มีการให้บริการทั้งแบบ 5 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง หรือ แบบ7 วัน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องระบบ LAN และ มีอุปกรณ์สำรองของ Switch ที่ให้บริการลูกค้าที่มีสัญญา ทำให้พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ UiT ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง